Zamanın Bekçileri: Balkanlardaki Saat Kuleleri

Zamanın Bekçileri: Balkanlardaki Saat Kuleleri

Saat Doğu toplumunda keşfedilmiş ve geliştirilmiş olsa da saat kulelerinin varlığı Batı’ya aittir. 13.yy’dan itibaren görülen bu yapılar ilk defa kilise ve saray kulelerinde uygulanmıştır. Bir Balkan Devleti olan Osmanlı’nın ilk saat kuleleri, Kanuni Sultan Süleyman...
Bir Prizren Potpurisi

Bir Prizren Potpurisi

Bütün Balkan şehirlerinde gördüğümüz bir kaç öğe var. Peki nedir Bunlar? Birincisi; şehrin tam ortasında akan bir nehir. Bu nehir ile şehir ikiye bölünmüştür genellikle. Şehir genellikle bu nehir yatağının sağına ve soluna kurulmuştur. Tabi ki susuz bir medeniyet...
Bir Sivil Toplum Hadisesi Olarak: Marş Mira

Bir Sivil Toplum Hadisesi Olarak: Marş Mira

Soğuk Savaş sonrası dönemin kuvvetli kuramı realizm iken 1980’lerle birlikte pazar ekonomisinin ve batılı demokrasinin zaferi ile liberalizm yükselişe geçti. Sovyetlerin yıkılmasıyla çift kutuplu dünya düzeni yıkıldı ve liberalizm zaferini ilan etti. Liberal...
Yara

Yara

Güneş alabildiğine yakıyor ortalığı. Titreşerek yükselen nazlı buharın altında göz alabildiğine geniş plaj uzayıp gidi­yor. Deniz derin bir uykuya yatmış. Tembel dalgalar ağır ağır itişiyor ince kumsala doğru. Dalgaların köpükten kaşları sa­hile vuruyor, şurdan burdan...
Bayramçe

Bayramçe

Üsküp’ün Çayır semtinde bir cami vardı. İbadet yapılmayacak, namaz kılınmayacak kadar eski değildi. Ama kendi haline bırakılmıştı. Avlusuna ancak çocukların uğradığı cami, kalın duvarlarla çevrili büyük bir avlunun tam ortasındaydı. Caminin bitişiğinde bir de türbe...
Mostar’ın Profesörü

Mostar’ın Profesörü

Derler ki, bir teknik direktör için efsane olmanın iki yolu vardır. Daha az zor olan yol, futbolla ilgilenmeyenlerin bile malumudur: Güzel sonuçlar alarak hedefe ulaşmak. Maçları birer birer kazanıp kupalar kaldırmak bir teknik direktörü bir kulübün efsanesi yapmaya...
“Balkan Kızı”nın Mostar Çıkarması

“Balkan Kızı”nın Mostar Çıkarması

“Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası” biçiminde nitelendirilen pek meşhur zincirleme isim tamlaması yerini yavaş yavaş havaya, suya ve nihayetinde toprağa düşen cemrelere bırakırken kendimi Mostar’a giderken buldum. Çok sevdiğim şair, yazar, müzisyen Tuna...
Onbir Kardeş ve Martidiş Abla

Onbir Kardeş ve Martidiş Abla

Bu efsane kadim asırlardan kalan bir olay üstüne, Orta Rodop yaşlı ninelerin hatıralarında muhafaza olup günümüze dek ulaşmıştır. Yüksek dağın yaylalarında onbir kardeş koyun sürülerine bakarlarmış. Kardeşlerin bir de ablaları varmış. O, bir yandan ev işlerine bakar,...