Manhattan Köprüsünde Bir Akşamüstü

Manhattan Köprüsünde Bir Akşamüstü

Magnet  Şehrin tam merkezinde terkedilmiş harabe bir bina. Belki 400 yıldır orada. Birinin hatırasına benziyor, gün geçtikte nokta nokta çürüyen, silinen bir hatıraya. Sanki ormandan başka bir şey yokmuş gibi… Var olduğu sanılan her şeyin bir yok oluş mecrasına akıp...

INTRO BELGRAD

Bir çok Yugoslavya şehri gibi, Belgrad da iki yüzlüdür. Tuna ve Sava nehri, şehrin bir nevi tarihteki değişimlerinin gerilim hattıdır. Heraklitos’un bin yıllık imgesi: Her şey akar hiç bir şey kalıcı değildir. Aynı nehire iki kez girmek mümkün değildir; Belgrad...